AKKUMULATORER

Hydrauliske akkumulatorer er viktige komponenter i hydrauliske systemer, designet for å lagre energi. Disse akkumulatorene fungerer som tanker som inneholder gass, typisk nitrogen, under trykk. Avhengig av akkumulatortypen, er gassen enten inne i en blære eller på den ene siden av et stempel. På motsatt side av blæren eller stempelet, oppbevares hydraulisk væske under høyere trykk enn gassen. Denne væsken kan frigjøres til ulike deler av systemet, som ventiler for å aktivere dem ved behov. 


I tillegg til energilagring, tjener hydrauliske akkumulatorer også som pulsdempere. De bidrar til å minske svingninger og vibrasjoner som kan oppstå fra pumpene i systemet, og sørger dermed for en jevnere og mer effektiv drift.

 

Servtech AS forhandler hydrauliske akkumulatorer fra spesialiserte leverandører.

  • Vi selger akkumulatorer
  • Vi vedlikeholder akkumlatorer
  • Vi re-sertifiserer akkumulatorer
  • Vi utfører jobben i eget verksted og/eller på site