PSV Container

PSV CONTAINER

  • Container, onshore/offshore, for sikker sone
  • Test og kalibrering av PSV
  • Kalibrering av manometer, digitale og analoge
  • Kalibrering av trykk- og temperaturtransmittere
  • Systematisk sporbarhet på kalibrering
  • Opplært personell
  • Web-portal for sertifikater
  • Test av flenser opp til 14"

For mer info ta kontakt med:

Jarl Nordhagen

Teknisk salg

E-post: jn@servtech.no

Telefon: +47 955 56 950

Odin Njå

Operasjonell leder

E-post: on@servtech.no

Telefon: +47 902 78 473