VEDLIKEHOLD

FØR BILDE

ETTER BILDE

Hydrauliske akkumulatorer krever regelmessig vedlikehold og service for å sikre at de fungerer optimalt. Service kan omfatte inspeksjon av akkumulatoren, utskifting av pakninger eller tetninger, trykktesting, påfylling eller utskifting av hydraulisk væske, og andre nødvendige reparasjoner.

Du kan kontakte Servtech AS, for å få profesjonell service.

For mer info, ta kontakt med:

Odin Njå

Operasjonell leder

E-post: on@servtech.no

Telefon: +47 902 78 473

Jarl Nordhagen

Teknisk salg

E-post: jn@servtech.no

Telefon: +47 955 56 950