Flusing-HPU

FLUSHING-HYDRAULIC POWER UNIT

80% av alle skader i hydraulikk- og smøreolje -baserte systemer er forårsaket av uønskede partikler. Det er derfor tungtveiende økonomiske grunner for å ta dette problemet på alvor!

  • Vi leverer personell og utstyr til oljerengjøring
  • Lang erfaring med alle typer oljerenhold
  • Rensing bidrar til best mulige produksjons-forhold og sikrer lite slitasje på utstyret
  • Fjerner vann i det hydrauliske systemet og tanker
  • Trykk/lekkasje testing
  • Bakteriebehandling av hydrauliske anlegg
  • Analysering av oljer og NAS-klasse


For mer info ta kontakt med:


Odin Njå

Operasjonell leder

E-post: on@servtech.no

Telefon: +47 902 78 473