BÆREKRAFT

 • Tar inn lærlinger
 • Sørger for god opplæring og god kompetanse
 • Oppfordrer til kurs og videreutdanning
 • Unge ansatte • Installert 260 m2 solcellepanel på taket
 • Oppfordrer ansatte til å sykle
 • Slukker lys og PC'er når vi går for dagen
 • Oppgraderinger med LED lys


 • Innkjøp av brukte møbler på Crifo Centura
 • Re-sertifisering av akkumulatorer så sant det lar seg gjøre
 • Metallgjenvinning
 • Sortering av all avfall
unsplash