Ingeniørtjenester

INGENIØRTJENESTER

Ingeniøravdelingen til Servtech AS

Utfører oppgaver og tjenester.

  • Design og utvikling: Ingeniører hos Servtech kan designe og utvikle nye produkter, komponenter eller systemer. Dette kan inkludere alt innen Hydraulikk / mekanisk design og konstruksjon
  • Prosjektledelse: Dette innebærer planlegging, koordinering og styring av prosjekter fra start til slutt
  • Teknisk rådgivning: Dette kan omfatte vurdering av eksisterende systemer, identifisering av forbedringsområder, rådgivning om tekniske løsninger og optimalisering av driftsprosesser
  • Testing og kvalitetskontroll: Ingeniøravdelingen kan utføre testing og kvalitetskontroll av produkter, systemer eller komponenter. Dette innebærer å utvikle testprosedyrer, gjennomføre testing, analysere resultater og sikre at produktene oppfyller kvalitetsstandarder og spesifikasjoner
  • Teknisk dokumentasjon: Servtechs ingeniører kan utarbeide teknisk dokumentasjon, inkludert tegninger, spesifikasjoner, brukermanualer og rapporter. Dette er viktig for å sikre at alle involverte parter har tilgang til korrekt og omfattende informasjon om de tekniske aspektene ved et prosjekt eller produkt
  • Feilsøking og reparasjon


For mer info, ta kontakt med:

Morten Antonsen

Prosjekt- & ingeniørleder

E-post: ma@servtech.no

Telefon: +47 917 94 116

Odin Njå

Operasjonell leder

E-post: on@servtech.no

Telefon: +47 902 78 473