VISJON OG VERDIER

Vår visjon

SIKKERHET - EFFEKTIVITET - PÅLITELIGHET

Våre verdier

Verdiene våre er alle Servtechs ansattes kompass, og støtter oss i arbeidet mot vår visjon om å bygge for et bedre samfunn. Verdiene skal kjennetegnes i alt vi gjør. 

Vis ansvarlighet

Servtech bryr seg om mennesker og miljøet rundt oss og arbeider sikkert. Vi går aldri forbi en usikker arbeidsoperasjon. Servtech prioriterer helse, miljø og livskvalitet i alt vi gjør. Vi opptrer seriøst og ansvarlig overfor kommende generasjoner.

Vær åpen og ærlig

Vi driver vår virksomhet med integritet og åpenhet. Vi følger våre etiske retningslinjer og aksepterer ikke avvik. Hos oss skal alle føle seg trygge til å si hva de mener.

Djerv

Vi skal være modige, handlekraftige og tørre å prøve. 

Bli bedre – sammen

Vi er en lærende organisasjon, og ser alltid etter forbedringer og nye løsninger. Vi benytter vårt mangfold og skaper merverdi gjennom et nært samarbeid med kunder, partnere og lokalsamfunn. Vi har en inkluderende kultur, er ydmyke og viser hverandre tillit og respekt.

Skap kundeverdi

Vi bidrar aktivt til at våre kunder når sine mål. Vi kjenner både våre kunder og kundens kunder. Deres behov er vårt utgangspunkt for å utvikle gode løsninger.

unsplash