Trykktesting

TRYKKTESTING

Odin Njå

Operasjonell leder

E-post: on@servtech.no

Telefon: +47 902 78 473

Jarl Nordhagen

Teknisk salg

E-post: jn@servtech.no

Telefon: +47 955 56 950

Inhouse trykktesting:

Test opp til 17 985 PSI  / 1240 BAR

Testhaller er bygget spesielt for akkumulatorer med sikring i tak og vegger med betong, panser stål og mye treverk.


Resato har levert pumpeutstyret med lavtrykk og høytrykkspumper,

som gjør testing veldig effektiv med tanke på kost og tid.

 

Utfører også trykktesting offshore og på site med egne pumper og ESI-logger.

Vi tester med vann/glycol, oljer og nitrogen.

 

Eksempel på utstyr er akkumulatorer, rør, slanger og ventiler m.m.


For mer info ta kontakt med: