RESERTIFISERING

Hydrauliske akkumulatorer, spesielt de som brukes i kritiske applikasjoner eller i samsvar med industrielle standarder, krever regelmessig resertifisering. Dette innebærer at akkumulatoren blir inspisert og testet for å sikre at den fortsatt oppfyller relevante sikkerhets- og ytelsesstandarder.


Servtech AS er ditt lokale og globale spesialiserte hydraulikkselskap.


Vi kan gi deg tilbud på resertifisering av alle typer akkumulatorer, uavhengig av produsenter og størrelser.

Odin Njå

Operasjonell leder

E-post: on@servtech.no

Telefon: +47 902 78 473

Jarl Nordhagen

Teknisk salg

E-post: jn@servtech.no

Telefon: +47 955 56 950