Servtech Service AS

SERVTECH SERVICE AS

Etablert i 2024 som en del av Servtech AS.  Grunnet stor etterspørsel av personell for service oppdrag ønsket Servtech å reindyrke service avdelingen sin. Vi valgte derfor å starte Service Service AS. 


Servtech Service AS er organisert i NHO og våre ansatte får tilbud om å organisere seg i Fellesforbundet.  Vi har inngått en tariffavtale med nevnte organisasjon.

IVAR KOLBERG

Prosjektleder

Telefon: +47 464 15 741

E-post: ik@servtech.no

GØRIL GJESDAL

Personal Koordinator

Telefon: +47 452 70 227

E-post: gg@servtech.no

GUDNY HANSEN

HMSK leder

Telefon: +47 472 26 374

E-post: gh@servtech.no